Ziekmelden en verlof aanvragen

Ziekmelden
Kan uw kind niet op school komen wegens ziekte of andere reden, of bent u te laat? Meld uw kind absent bij de leerkracht via een bericht in "absenties" in het ouderportaal. Evt. kunt u ook bellen naar school, 0495-539067

Verlof
Wilt u om een bijzondere reden verlof aanvragen voor uw kind(eren), dan bent u volgens de leerplichtwet verplicht dit aan te vragen bij de directeur van de school. Dit kan ook via een bericht in "Absenties/verlof" in het ouderportaal. 
Verlof dient u minimaal acht weken voorafgaand aan de betreffende datum aan te vragen.  

U kunt verlof aanvragen voor onderstaande richtlijnen. 

Richtlijnen voor gewichtige omstandigheden:
  • Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden.
  • Voor verhuizing ten hoogste 1 dag.
  • Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen en in het buitenland maximaal 5 lesdagen.
  • Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad zonder kans op herstel, duur in overleg met de directeur of de leerplichtambtenaar (bij meer dan 10 dagen).
  • Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed en- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; Van bloed- of aanverwanten in de 3e en 4e graad ten hoogste 1 dag.
  • Bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarige huwelijksjubileum van ouders of grootouders maximaal 1 dag.

We kennen geen verlof toe in het geval van luxe-verzuim. 
Extra verlof wordt niet verleend vanwege de volgende redenen:
• goedkope vliegtickets;
• omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
• één van de kinderen kan niet achterblijven;
• oriëntatie op emigratie;
• vakantiespreiding in den lande;
• dienstrooster van werknemer.
 
Bij een aanvraag voor verlof dient een schriftelijk bewijs te worden overlegd.

 
Cookie instellingen