Nieuwe leerlingen

Informatie voor nieuwe leerlingen en ouders

Beste ouder,

Allereerst welkom op onze school, fijn dat u een kijkje komt nemen op onze website! Op deze pagina kunt u allerlei informatie vinden die belangrijk is om te weten bij de aanmelding en start. Daarnaast vindt u praktische informatie over onze school.
  • Vóór de aanmelding:
Voordat nieuwe leerlingen worden aangemeld, vindt er een informatiegesprek plaats op school met Claudia Korsten ( c.korsten@eduquaat.nl ). De toekomstige leerling is hierbij van harte welkom. In dit gesprek krijgen nieuwe ouders algemene informatie over de school en kunnen zij alle vragen stellen. Ook vindt er een rondleiding plaats door de school. Na afloop is het mogelijk een inschrijfformulier te ontvangen.
  • De aanmelding:
Het inschrijfformulier kan worden afgegeven bij school of geretourneerd worden naar Claudia. Hiervan ontvangt u een ontvangstbevestiging. Als dit formulier verwerkt is door de centrale administratie krijgt u per post een bevestiging van inschrijving.
  • Voor de start:
Ongeveer 6 weken voor de 4e verjaardag neemt de leerkracht contact op met de ouders/ verzorgers van de nieuwe leerling. Tijdens dit contact worden onder andere de wenmomenten afgesproken. Dit zijn 2 dagdelen waarin het kind meedoet met de groep en zo kennis kan maken met klasgenoten, leerkrachten en de dagelijkse routines in de groep. Voor kinderen die instromen in groep 3 t/m 8 kan dan meteen een kennismakingsafspraak gemaakt worden met de leerkracht van de groep. Hierin kan afgestemd worden wat er nodig is om een fijne start op OBS Molenakker te realiseren. 
Cookie instellingen