Kindcentrum

De diverse vormen van kinderopvang worden bij ons op school verzorgd door Humankind Kinderopvang en - Ontwikkeling.

Graag verwijzen we jullie voor meer informatie naar een van onderstaande websites van Humankind Kinderopvang en - Ontwikkeling.
Hoe wij als school verbinding maken met de peuteropvang en de voor- en naschoolse opvang leest u ook op deze pagina.

Klik op de gewenste opvang voor meer informatie.Peuteropvang

Kinderdagverblijf 4ME

BSO High-Five

HonkZes


Kindcentrum OBS Molenakker
 
De kinderopvang, dat wil zeggen het kinderdagverblijf (KDV) voor kinderen van 0 - 4 jaar en de Buitenschoolse opvang  (BSO) voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, is onze samenwerkingspartner binnen ons Kindcentrum. Humankind Kinderopvang en -Ontwikkeling verzorgt de opvang. We hebben bewust gekozen voor deze organisatie: wij vinden elkaar in het feit dat we beiden  de pedagogische en educatieve kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan, en met liefde en aandacht elk kind zorgvuldig begeleiden in zijn/haar groei tot wie hij/zij zélf is.
                                             
Het kinderdagverblijf 4Me en BSO HighFive  (voor de groepen 1 t/m 3) delen met ons het pand aan de Oude Laarderweg 15. En sinds oktober 2017 is BSO  HonkZes voor de kinderen van de groepen 4 t/m 8 gevestigd in het pand van Molenakker 2. 
 
Er is twee-wekelijks overleg tussen de locatiemanager van de kinderopvang en de directeur van OBS Molenakker. Zij stellen een jaarplan waarin de kindcentrum-brede activiteiten worden beschreven.
Daarnaast is er regelmatig contact tussen een afvaardiging van de kinderopvang en van de school om te evalueren en nieuwe plannen te maken. Op die manier zorgen we er samen voor dat de overgang tussen kinderopvang en basisschool zo soepel mogelijk verloopt en zodoende de samenwerking geoptimaliseerd wordt.  
 
Activiteiten zijn bijvoorbeeld:
 • Peuters komen op bezoek in de kleutergroep: de juf leest voor. Of de juf doet een rekenles, de peuters doen mee.
 • De pedagogisch medewerkers van de kinderopvang komen een les bijwonen in de kleutergroep. De juffen van de groepen 1-2-3 mogen een activiteit bij de kinderopvang bijwonen .
 • Het nationale voorleesontbijt: van 0 t/m 12 jaar.
 • Groep 3 gaat voorlezen bij de peuters.
 • Eind groep 2 kinderen gaan voorlezen bij de peuters.
 • Groep 8 komt een aantal middagen spelletjes doen bij de peuters.
 • Nationale Rekendag wordt samen opgezet.
 • Ontwikkelingsmaterialen worden over en weer geruild.
 • Poppenkastvoorstelling voor de peuters/kleuters door de leerkrachten van de basisschool.
Inhoudelijk bespreken ze de volgende zaken: 
 • Ontwikkelingslijnen van taal en rekenen van 0  tot 6 jaar: de doorgaande lijnen, overlappingen, extra aanbod.
 • Pedagogisch handelen, visies, interactieve vaardigheden en kernkwaliteiten. 
 • Overgang van kinderopvang naar basisschool: warme overdracht, dat wil zeggen dat we in het belang van de ontwikkeling van het kind de belangrijkste zaken overdragen, zowel met een ontwikkelingsformulier als mondeling.
De samenwerking met de BSO wordt ook geïntensiveerd: zo gaat een pedagogisch medewerker van de BSO structureel aansluiten bij het voorbereidend Jeelo-overleg. Hierin worden de projecten voorbereid, en project- activiteiten in onderwijstijd en vrije tijd op elkaar afgestemd.
Zo vormen we steeds mee een eenheid: samen geven we invulling aan de ontwikkeling en doorgaande leerlijn van kinderen van 0 t/m 12 jaar.
Cookie instellingen