SAMEN MAKEN WE SCHOOL
Locatie Molenakker 1:

Oude Laarderweg 15
Postbus 10051, 6000 GB Weert

Tel: 0495-539067  

Email: info@obsmolenakker.nl 

 
 
Dependance Molenakker 2:

Molenakkerdreef 103

Tel: 0495-539067