Op onze school bestaat de mogelijkheid tot overblijven.
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de overblijfvoorziening. De praktische organisatie van het overblijven is in handen van de overblijfcommissie.
Overblijfkrachten - zo mogelijk vaste krachten - zorgen voor de dagelijkse gang van zaken.
 
Er wordt gewerkt middels 'abonnementen'. Dat houdt in dat u voor de kinderen een abonnement voor 1x, 2x, 3x of 4x per week afneemt.
De kosten worden in 4 termijnen bij u in rekening gebracht.
Dat gebeurt op 1 september, 15 november, 1 februari en 15 april van ieder schooljaar.
 
Voor een volledig schooljaar (40 weken) betekent dit per kind het volgende:
 
Gemiddeld aantal                              kosten voor een
keren per week                                   heel schooljaar                                    kosten per termijn
1x per week                                        €    40,-                                                          € 10,-
2x per week                                        €    80,-                                                          € 20,-
3x per week                                        €  120,-                                                          € 30,-
4x per week                                        €  150,-                                                          € 37,50
 
In geval van langdurige ziekte van het kind neemt u contact op met de overblijfcommissie. Zij zullen met u een passende oplossing zoeken.
 
Er blijft de mogelijkheid om strippenkaarten te kopen. Die kosten € 15,- voor een kaart van 10 strippen.
U maakt dit bedrag over.
 
Let wel: als uw kind 6x of vaker per termijn overblijft, is een abonnement voordeliger. Betalingen per kas kunnen wij helaas niet meer aannemen.
 
De kinderen moeten zelf eten en drinken meebrengen!

Verdere informatie m.b.t. het overblijven is het hele jaar door te verkrijgen aan de balie, of u kunt bellen met Petra Koppen 06-22612459.

 
Als u gebruik wilt maken van de overblijfregeling, neemt u contact op met een van de overblijfkrachten die elke morgen, m.u.v. woensdag, op school aanwezig zijn.

De overblijfregeling is vastgelegd in een reglement. Dit reglement ligt op school ter inzage.

Voor meer informatie kunt u bij de overblijfkrachten vragen naar het boekje "Het overblijfboekje".

 

"Ons overblijf-team"

Powered by BasisOnline