SAMEN MAKEN WE SCHOOL
Brede School: OBS Molenakker
 
Onze school is een “Brede School”.
Dat wil zeggen dat wij een school zijn voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. De kinderopvang van 0 tot 4 jaar zit in hetzelfde gebouw als onze onderbouw, groep 1-2 en 3.


Er is een coördinator van de kinderopvang en van de basisschool die elk jaar een plan maken en bespreken, om de overgang tussen kinderopvang en basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen en zodoende de samenwerking te optimaliseren.  Dit doen ze door activiteiten te organiseren maar ook door inhoudelijk zaken te bespreken qua visie en handelen in de praktijk.

Activiteiten zijn bijvoorbeeld:
 • Peuters komen op bezoek in de kleutergroep: de juf leest voor. Of de juf doet een rekenlesje, de peuters doen mee.
 • De leidsters van de kinderopvang komen een les bijwonen in de kleutergroep. De juffen van de groepen 1-2-3 mogen een activiteit bij de kinderopvang bijwonen .
 • Het nationale voorleesontbijt: van 0 t/m 12 jaar.
 • Groep 3 gaat voorlezen bij de peuters.
 • Eind groep 2 kinderen gaan voorlezen bij de peuters.
 • Groep 8 komt een aantal middagen spelletjes doen bij de peuters.
 • Nationale Rekendag wordt samen opgezet.
 • Ontwikkelingsmaterialen worden over en weer geruild.
 • Poppenkastvoorstelling voor de peuters/kleuters door de leerkrachten van de basisschool.
 • Projectdagen: over en weer elkaar betrekken bij activiteiten  .
Inhoudelijk bespreken ze de volgende zaken:
 
 • Ontwikkelingslijnen van taal en rekenen van 0  tot 6 jaar: de doorgaande lijnen, overlappingen, extra aanbod.
 • Pedagogisch handelen, visies, interactieve vaardigheden en kernkwaliteiten. 
 • Overgang van kinderopvang naar basisschool: warme overdracht, dat wil zeggen dat we in het belang van de ontwikkeling van het kind de belangrijkste zaken overdragen, zowel met een ontwikkelingsformulier als mondeling.
Zo zijn we “gebouwelijk” en “inhoudelijk” een Brede School.
De lijntjes zijn kort, we werken nauw samen. Ons doel is om het voor de kinderen( en de opvoeders)  een gezonde, veilige en goede school te laten zijn: samen maken we school.