SAMEN MAKEN WE SCHOOL
GMR Eduquaat,

 
Natuurlijk heeft Stichting Eduquaat ook een GMR.
Alle documenten, agenda's en notulen van de GMR kunnen jullie vinden op de site van Onderwijsstichting Eduquaat via de volgende link:


http://www.eduquaat.nl/GMR