SAMEN MAKEN WE SCHOOL

Beste Ouders,

Als uw zoon/dochter gaat overblijven.

’s Morgens meldt u, uw kind aan bij de overblijftafel in de centrale hal  op Molenakker 1 of in 't overblijflokaal van Molenakker 2. Dit kan eventueel ook telefonisch bij:
Miriam Caelers 06-23415225 (Molenakker 2) of Petra Koppen 06-22612459 (Molenakker 1)
 
Blijft uw kind vaste dagen over kan dit op de automatische lijst worden ingevuld. Dan hoeft u alleen de dagen dat uw kind niet overblijft af te melden.

Als uw kind niet of te laat wordt afgemeld, zullen we toch overblijfkosten in rekening moeten brengen. Dit i.v.m. planning.

Hoe werkt het verder ?Blijft uw kind incidenteel over dan moet u uw kind steeds aanmelden . Dit is elke dag mogelijk, ook voor meerdere dagen .  

Wijzigingen van gegevens zoals adres, telefoonnummers e.d. ook doorgeven aan de overblijfbalie!


Voorzie het boterhammentrommeltje en beker/pakje duidelijk van voor , achternaam en klas .
U kunt eventueel een klein koeltasje  kopen met koelelementen dat  zeker in de zomer goede resultaten heeft.

TIP; eventueel een koelelement voorzien van naam in een plastic zakje in de rugzak.

Uw kind eet altijd met de kinderen van zijn/haar klas.

De kinderen worden opgehaald in de klas en gecontroleerd of een ieder zoals aangemeld aanwezig is. In elke groep is een overblijfkracht aanwezig .

De kinderen mogen 1 stuk snoep/koek/fruit meenemen voor na de boterham. Lolly’s, chips, en kauwgom zijn niet toegestaan .

Omstreeks 12.15 uur gaan de kinderen die klaar zijn met eten vast buiten spelen of spelletjes spelen. Ook hier is minimaal een overblijfkracht buiten. Elke 5 minuten later komt er weer een overblijfkracht mee naar buiten .

Voor verdere vragen over aanmelding of de dagelijkse gang van zaken kunt u contact opnemen met:

  • Miriam Caelers 06-23415225 (Molenakker 2)
  • of Petra Koppen 06-22612459 (Molenakker 1)

Hieronder vindt u een link naar het inschrijfformulier:
Inschrijfformulier overblijven